FNs bærekrafts mål

For å få kontroll på klimakrisen og stoppe den globale oppvarmingen har FN satt opp 17 mål som skal bearbeides innen 2030.

 1. Utrydde fattigdom: Utrydde all form for fattigdom i hele verden.
 2. Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå en matsikkerhet for alle verdensmennesker, så alle skal ha tilgang til den ernæringen de trenger.
 3. God helse og livskvalitet: Sikre at alle har en god livskvalitet uansett alder, samt at alle har en god helse.
 4. God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle. Dette må til for at alle skal kunne henge med i samfunnet.
 5. Likestilling mellom kjønnene: Oppnå likestilling, og styrke jenters posisjon i samfunnet.
 6. Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftige vannforvaltninger og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.
 7. Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelige kilder for bærekraftig energi. Som vann og vind kraft.
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremm varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 9. Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.
 10. Mindre ulikheter: Redusere ulikheter mellom ulike land og mennesker
 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, sterke og bærekraftige.
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
 13. Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og følgende som følger med.
 14. Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine resurser som gjør verden mer bærekraftig. F.eks ikke kaste søppel eller plast i havet.
 15. Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.
 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.
 17. Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Alle disse 17 målene består også av ulike delmål, som alle leder til det store hovedmålet.

-Georg Christensen

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/utviklingssamarbeid/sdg_oversikt/id2505654/

georgchristensen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *